ATJAUNOTA AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Ar 19. JŪNIJU 2023.g. PIEDERĪGO APMEKLĒJUMI NOTIEK BEZ IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA.

Darbojās opcija VIDEO ZVANS, iepriekš piesakoties, darba dienās, no plkst. 9:00 - 12:30 (video zvani notiek darba dienās), pieteikties pa tālr.: 26383044.

Paldies par sapratni, ADMINISTRĀCIJA.

Jana Komane pansionāta Balvi direktore

Jana Komane pansionāta Balvi direktore

Dzīves ceļu es staigāšu tikai vienreiz. Un tādēļ, ja es varu izrādīt laipnību vai izdarīt pakalpojumu kādam līdzcilvēkam, es to gribu darīt tagad, nevis atlikt vai atstāt neizdarītu, jo otrreiz pa šo ceļu es vairs neiešu.
- Viljams Pens

Laipni gaidīsim jaunus iemītniekus mūsu pansionāta ’’Balvi’’- vietā, kur ik gadu var novērot dabas skaistumu, kur cilvēka ausis priecē putnu dziesmas, izbaudīt meža svaigo gaisu un Balvu ezera valdzinājumu.

Nepieciešamie dokumenti

uzņemšanai Balvu novada pašvaldības "Pansionātā "Balvi"" nepieciešami šādi dokumenti:

1. Balvu novada: pašvaldības Sociālajam dienestam adresēts personas vai apgādnieka rakstveida iesniegums;

1.1. Citiem novadiem: pēc deklarētas dzīvesvietas;

2. VSAA izziņa par personas pensijas apmēru;

3. Pase;

4. Invalīda vai politiski represētās personas apliecības kopija;

5. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (forma Nr. 072);

6. Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte (soc.darbinieks personas dzīvesvietā);

7. Pašvaldības lēmums, kurā uzrādās:

7.1. Nepieciešamība ievietot personu pansionātā;

7.2. Līgumslēdzēju puses (maksātāji);

7.3. Ja nav uzreiz lēmuma, tad garantijas vēstule no sociālā dienesta;

Maksa mēnesī

Maksa par Balvu novada "Pansionāts ‘’Balvi""

sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar sociālās aprūpes iestādes izdevumiem: 

Balvu novada klientiem: EUR 24,10

(divdesmit četri euro un 10 centi) vienai personai dienā; 

Citu novadu klientiem: EUR 28,10

(divdesmit astoņi euro un 10 centi) vienai personai dienā.

Noteikt pašvaldības līdzfinansējumu par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem personām, kas

deklarējušas dzīves vietu Balvu novada administratīvajā teritorijā Balvu novada "Pansionāta "Balvi"" klientiem EUR 4 (četri euro un 0 centi) vienai personai dienā.

Lēmums stājās spēkā ar 2024. gada 1. aprīli.

Par pansionātu

PANSIONĀTS ‘’Balvi’’ ir tā vieta, kurā ikviens iedzīvotājs, kuram ikdienā pašam par sevi parūpēties ir sarežģīti, varēs saņemt nepieciešamu aprūpi, atbalstu, vienmēr smaidīgu un laipnu personālu, kas palīdzēs pansionātā justies kā savās mājās. Mūsu kvalificētais personāls – aprūpētāji, medicīnas darbinieki, sociālā darba speciālisti, u.c. – nodrošinās profesionālu un individuālu pieeju katram klientam.


Pansionāts „Balvi” darbojas uz nolikuma pamata un ir Balvu rajona padomes izveidota pašvaldības iestāde, kas nodrošina pieaugušo ilgstošu sociālo aprūpes pakalpojumu sniegšanu.


Pansionāta ‘’Balvi’’ iemītniekiem ir iespēja dzīvot labiekārtotā istabiņā, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs. Katrā istabiņā var pieslēgt televīziju. Klienti tiek apgādāti ar veļu, apģērbu, apaviem, higiēniskiem līdzekļiem un citu inventāru.


Mēs nodrošināsim ikviena klienta vajadzībām atbilstošu aprūpi, nepieciešamības gadījumā nodrošināsim personas somatisko medicīnisko aprūpi, veiksim sociālo, darba un medicīnisko rehabilitāciju atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim. Organizēsim racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katras personas vecumu un veselības stāvokli. Pansionāta iemītniekus reģistrējam pie tuvumā praktizējošiem ģimenes ārstiem.


Nodrošināsim atbilstoši klienta vajadzībām nepieciešamus tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


Pēc personas vēlēšanās piedāvāsim garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai( 4 konfesijas: katoļu, luterāņu, pareizticīgo un baptistu). Pansionāta otrā stāvā atrodas lūgšanu telpa, kur katru mēnesi notiek dievkalpojumi.


Nepieciešamības gadījumā organizēsim palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nodrošināsim juridisko palīdzību, apsaimniekosim pansionātam nodoto nekustamo īpašumu (nodrošinot siltumenerģijas, ūdens, kanalizācijas pieejamību). 


Pansionāta virtuvē tiek gatavots veselīgs un garšīgs ēdiens( par to rūpējas ēdināšanas uzņēmums), kuru tā iemītnieki var baudīt gaišā, plašā un mājīgā ēdamzālē. Pirmā un otrā stāvā klientiem ir pieejama atsevišķa virtuvīte, kur klienti var paši gatavot sev ēdienu.


Tāpat te ir atrodama plaša aktu zāle, kur samērā bieži, norisinās dažādi kultūras pasākumi. Plaša bibliotēka gaida grāmatmīļus savās telpās. Notiek sadarbība ar Balvu Centrālo bibliotēku. Lasītavā pieejama svaiga prese. Tāpat iemītnieki var sazināties ar saviem tuviniekiem vai draugiem, izmantojot bezmaksas WI-FI, kurš ir pieejams lasītavas telpās.


Pansionāts ‘’Balvi’’ atrodas Balvu ezera krastā, kur ir plaši labiekārtota teritorija, kurā pavasarī un vasarā iemītniekus priecē krāšņas puķes. Visiem makšķerniekiem ir lieliska iespēja neaizmirst savu sirdslietu, un baudīt zvejas prieku Balvu ezera krastā. Vasaras karstajā svelme var atpūsties zem kuplajiem ozola zariem. Teritorija ir uzstādīti soliņi, sajūtu taka, ābeļdārzs, ir divas lapenes: viena no lapenēm ir uzstādīts krucifikss. Blakus esošais mežs- tās ir pastaigas svaigā gaisā, ogas, sēnes, lieliska pašsajūta. Uzstādīts āra apgaismojums, ja diennakts tumšajā laikā rodas vēlme ieelpot svaigo gaisu.


Klientiem sociālos pakalpojumus nodrošina 71 darbinieks, no tiem 6 sociālā darba speciālisti. Lai nodrošinātu komandas darbu, regulāri notiek sociālā darba speciālistu aprūpes un apkalpojošo darbinieku darba apspriedes. Pansionātā „Balvi” vidēji, gada laikā, dzīvo 173 klienti.